2010/2011

Šport od A po Z pod jednou strechou

 

Cieľom projektu bol nákup športového náradia na zariadenie si cvičebnej miestnosti a umožniť dievčatám a ženám z Ponickej Huty, stretávať sa spolu, odreagovať sa, zrelaxovať a vytvoriť podmienky, aby aj pri takejto aktivite mali k sebe bližšie a vzájomne sa spoznávali. 

SALVA STEIGER FEST 2011

 

Zámerom bolo pripraviť a usporiadať organizované verejné podujatie, ktoré malo charakter kultúrno-hudobného letného festivalu pod holým nebom. Nosnú časť programovej štruktúry podujatí tvorili živé vystúpenia slovenských hudobných kapiel produkujúcich v celonárodnej pôsobnosti a regionálne známych hudobných zoskupení. Kultúrnu zložku hudobného programu doplnili vystúpenia individuálnych účinkujúcich, divadelné predstavenia, náučný pavilón, tvorivý workshop a iné formy zábavy. 

Mini U-rampa

 

Skupina mladých skaterov za podpory OZ Extreme postavila drevenú mini U-rampu, ktorá je málo hlučná a prenosná. Využili ju na rôznych festivaloch podujatiach a umožnili mladým aby mohli na nej trénovať. Dohodli sa s Mestom Banská Bystrica, že mimo sezóny môže byť rampa umiestnená na zimnom štadióne. 

Parkour meeting Banská Bystrica

 

Mladí ľudia venujúci sa parkouru (bezpečné, plynulé, účinné a čo najefektívnejšie premiestňovanie sa cez rôzne prekážky) zrealizovali medzinárodné stretnutie a tréning traceurov (nadšencov tohto „fenoménu“), pod vedením svetoznámych traceurov z Poľska a Rakúska. Jednotlivé cvičenia a parkourové techniky sa trénovali v parku SNP a na prekážkach v športovej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Snahou bolo zviditeľniť parkour a ukázať mladým, že sa dá športovať zadarmo, zdravo a zaujímavo, bez súťaživosti. Zároveň tiež motivovať tých ktorí sa tejto aktivite venujú, alebo sa chcú venovať.

Obnova hokejbalového dorastu v Sásovej

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť chlapcom príležitosť zahrať si hokejbal spolu s kamarátmi, aby neboli vystavení pokušeniam ulice, hlavne alkoholu, cigariet a drog. Na realizáciu tohto cieľa je však potrebná istá vybavenosť, ktorá nepatrí k tým najlacnejším. Preto skupina mladých chlapcov zakúpila niektoré časti brankárskej výstroje, konkrétne betóny, nákrčník, brankársku hokejku, loptičky a brankárske nohavice.

Skautská čajovňa

 

Tím tvorení zo skautského zboru v Zvolenskej Slatine vytvoril nekomerčnú skautskú čajovňu v nevyužitom priestore v obecnej budove, kde majú skauti klubovňu. Čajovňa v poludňajších hodinách slúži na stretávanie mladých ľudí, neformálne vzdelávania, organizovanie zážitkových, výtvarných a kultúrnych aktivít. Tento priestor má ponúknuť priestor pre mladých ľudí, ktorí nechcú patriť do tzv. „krčmovej mládeže“.