2009/2010

Naučme sa hospodáriť

Cieľom projektu je realizovať počas troch mesiacov pravidelné stretávanie s deťmi zo sociálneho bývania, na ktorých sa budú rozprávať o finančnom hospodárení rodín zážitkovou formou, na princípe hry. Deti a mladí ľudia sa budú môcť vžiť do role svojich rodičov, vyskúšať si, ako funguje financovanie v rodine a nabrať skúsenosti, ktoré budú môcť využiť vo svojom živote. Taktiež sa naučia, ako je možné si zarobiť. Na záver projektu prebehne víkendovka.

Koncert mladých amatérskych skupín a tanečný a výtvarný workshop

Mladé umelkyne sa rozhodli zorganizovať koncert pre mladé amatérske hudobné skupiny a spojiť ho s workshopom moderného tanca a výtvarného umenia pre mladých ľudí vo Zvolene.

Dotyk

Cieľom projektu je realizovať umeleckú intervenciu alebo dvoj-inštaláciu v mestách BB a ZV prepojená cez web kameru a streaming video obrazu v reálnom čase, ktorý bude vysielaný na televíznych obrazovkách v oboch mestách. Na okamih sa tieto dve mestá spoja. Inštalácia bude v podobe chodníka vytvoreného z prírodných materiálov (tráva, kameň, piesok), na ktorého konci bude umiestnená televízia s web kamerou a priamym prenosom z druhého mesta, Ľudia budú kráčať oproti sebe. Po chodníku sa bude dať chodiť na boso, ľudia si budú užívať dotyk prírody.

„Pozrime sa na to vo veľkom“ – Projekčné plátno

Skupina dobrovoľníkov, ktorá v spolupráci s MVO v Banskej Bystrici (NOI Náš domov Sásová, Laura, Saleziáni Don Bosca, Sestry FMA, DOMKA, SCVč, Občianska rada Rudlová) pomáha pri realizácii akcií pre deti na sídlisku Sásová. Na svoju prácu by potrebovali projekčné plátno, ktoré si sami vyrobia a budú naň premietať (akcie, tábory a pod.)

Gypsy Kotva

pripraviť tanečný program pre rodičov a ľudí, ktorí budú mať záujem prísť. Na vystúpení chcú vystaviť aj dielka malých detí, ktorým sa budú popri nacvičovaní venovať a budú robiť tvorivé dielne.

Skupina mladých ľudí, ktorí žijú na Kotve, vytvorila v decembri 2009 rómsku tanečný súbor Gypsy Kotva. Súbor navštevuje 18 detí. Nacvičujú rómske aj moderné tance. Cieľom projektu je 

 

Tajomné komnaty

dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri realizácii letného prímestského tábora potrebujú materiál na rozvíjanie tvorivých schopností a zručností detí tým, že im ponúknu návštevu tajomných komnát, v ktorých budú prebiehať rôzne tvorivé dielne (šperky, výroba pochúťok, modelovanie, vyrábanie lukov a kuší...).