2008/2009

V piatom ročníku programu MaGNeT v Banskej Bystrici a vo Zvolene tvorili skupinu dobrovoľníkov 4 mladí ľudia, ktorí vytvorili fungujúci tím a boli schopní realizovať grantový program. Z tohto počtu boli dve dobrovoľníčky skúsené a dvaja dobrovoľníci noví. Podarilo sa podporiť 6 projektov neregistrovaných skupín mladých ľudí v celkovej výške 2.005,- €. Kvôli neprítomnosti koordinátorky bol grantový proces posunutý o dva mesiace, ale zvládli sme to.

 

Podporené projekty 2008/2009

101/09    Mladí zo Železnej Breznice- Letné prázdniny po novom, 350 EUR

Mladí dobrovoľníci z obce Železná Breznica zorganizovali program pre deti a mladých ľudí v obci formou hľadania talentov v kreslení, maľovaní, vyšívaní, recitovaní, spievaní, hraní na hudobné nástroje, v modelárstve, nacvičia divadelné predstavenie a na záver prázdnin zorganizovali kultúrny program pre obyvateľov obce. Krúžky zrealizovali podľa záujmu detí a mladých. Projektu sa zúčastnilo sa  64 detí vo veku 6-18 rokov. Organizovali ho 14 dobrovoľníci.

103/09 Zrkadlo/ Gendalo - 320,- EUR

Mladí obyvatelia núdzového bývania Kotva sa rozhodli, že by chceli upozorniť na zlé životné podmienky ľudí a detí žijúcich v tomto zariadení, nakoľko si myslia, že veľa Bystričanov netuší, že takéto niečo tu existuje. Urobili tak prostredníctvom fotografií, na ktorých sa autenticky zachytili každodenný život ľudí na Kotve. Pred samotným fotením im základy fotenia a kompozície vysvetlila dobrovoľníčka. Nasledovalo samotné fotenie a cez víkendové stretnutie fotky spracovali a bola vytvorená putovná výstava. Prvý krát bola na námestí v Banskej Bystrici a ľudia reagovali na fotky svojimi písomnými postrehmi. Výstava sa bude opakovať aj v budúcnosti. Fotilo 15 mladých ľudí z Kotvy a dobrovoľníci.

104/09 Mladé kapely vo Zvolene - Koncert na podporu mladých kapiel vo Zvolene, 326,- EUR

Cieľom projektu bolo zorganizovať koncert amatérskych začiatočníckych hudobných skupín vo Zvolene a tým im dať možnosť odskúšať si hru na pódiu a odprezentovať svoju tvorbu verejnosti. Organizátori (maldí hudobníci) sa tým snažili zlepšiť mienku o mladých hudobníkoch vo Zvolene a upozorniť na ich existenciu. Na koncerte vystúpili približne 4 skupiny medzi 19.00 – 22.00 hodinou. Pomedzi hranie bola ohňová show. Mladých rovesníkov oslovili prostredníctvom plagátov, sociálnych sietí na internete, cez mestský internetový portál. Koncertu sa zúčastnilo odhadom 150 ľudí.

105/09 Manuša - Správni chlapci z Kotvy, 314,- EUR

Skupina dobrovoľníkov pripravila prázdninové aktivity pre 15 chlapcov vo veku 7 do 12 rokov žijúcich na Kotve zameraný na rozvoj ich osobnosti, mravného charakteru, ich hodnoty, jedinečnosti ako muža aj človeka. Taktiež prebiehali rozhovory o drogách, alkohole, tabaku a ich účinkoch. Programu sa zúčastnilo 15 chlapcov a zapojilo sa 5 dobrovoľníkov.

106/09 NOI Zuzana - Chodníčkami starých otcov, 349,- EUR

Mladí ľudia z Môťovej majú pocit, že sa im ten kúsok mesta pred očami stráca. Obec Môťová bola do roku 1945 samostatnou obcou, potom sa pridružila k Zvolenu. Zachováva si však stále vidiecky charakter. V poslednom období stratila významné inštitúcie a budovy (škola, obecný dom) a strácajú sa v nej posledné architektonické prvky starej dediny. Mnohí mladí ľudia už nemajú ku svojmu bydlisku bližší vzťah, nezaujímajú sa o svojich predkov. V roku 2008 sa podarilo zrekonštruovať starú evanjelickú zvonicu, kde sa začali stretávať susedia a na prízemí sa podarilo vystaviť dobové fotografie. Cieľom projektu bolo osloviť mladých ľudí v Môťovej a počas prázdnin zrealizovali fotokrúžok, ktorého výstupom sú fotky použité na druhom poschodí zvonice. Je v nich zachytený pohľad mladých ľudí na Môťovú, ktorí sa prostredníctvom takejto aktivity viac zoznámili s prostredím, v ktorom žijú a taktiež s ľuďmi. Fotky vytvorili stálu expozíciu vo zvonici.