2006/2007

V roku 2007 sme program rozšírili na mesto Zvolen, kde prebehol nábor dobrovoľníkov a prvá grantová uzávierka.
Skupina pozostávala v 3. ročníku z 12 členov (Ivana Beňadiková, Jozef Volf, Vladimíra Petrincová, Veronika Palovčíková, Róbert Borbély, Marta Šedivcová, Dáša Hrtánková, Zuzana Palajová, Petra Zemančíková, Lucia Novická, Katarína Paľovová, Anna Paučová)

Boli vyhlásené dve grantové uzávierky. V Banskej Bystrici 13.4.2007 a vo Zvolene 10.8.2007. V Banskej Bystrici sa prihlásilo 10 projektov, podporených bolo 5. Vo Zvolene sa prihlásili 3 projekty a podporené boli dva. Rozdelili sme celkovo 7 projektov v sume 63.820,- Sk.

 

Podporené projekty 2006/2007
„Študenti Sociálnej práce PDF UMB“ – Dobrovoľnícka kampaň 2007 – zorganizovanie kampane, v ktorej sa predstavili MVO z Banskej Bystrici a študenti sa týmto spôsobom mohli rozhodnúť pre dobrovoľnícku prácu v nejakej z nich. 6.390,- Sk
„YNÍ piatok CREW“ – Zachytenie tvorby mladých ľudí v BB vo festivale YNÍ piatok– jednodňový festival bez alkoholu a drog pod holým nebom s viacerými pódiami (predstavili sa amatérske kapely, sprayeri, mladí maliari, básnici, hip-hoperi). 10.000,- Sk
Mladí z Brusna“ – Letný dobrovoľnícky kresťanský tábor „Cestovanie so strojom času“- zorganizovali 7-dňový tábor pre deti vo veku 6 – 15 rokov. Hlavnou tematikou bolo cestovanie so strojom času, t.j. poznanie histórie na vlastnej koži. 9.900,- Sk
„Mladí zo Sliača“ – Hudba umeleckým štetcom – mladí umelci vytvorili umelecké diela, ktorými ozdobili záhradu pri ZUŠ na Sliači a ich snaženie vyvrcholilo podujatím pre obyvateľov mesta, ktoré bolo spojené s hudobným vystúpením a pracovnými dielňami pre zúčastntných. 9.500,- Sk
„Bengale Čhave“ (Čertovské deti) – Valaso Amárestar Dživipnaha (Niečo z nášho života) – mladí cigáni z Ponickej Huty použili grant na zhotovenie kostýmov a kulís, ktoré využili a budú naďalej využívať pre ich divadelnú hru. Úspešnú premiéru mali na festivale Špandiv v Španej doline.10.000,- Sk
„EKOCENTRUM-ZV“- Zvyšovanie ekologického povedomia študentov TU ZV a obyvateľov města Zvolen – séria diskusných večerov súvisiacich z enviro tematikou.8.040,- Sk  
„Skupina zo Slatiny“ – Logika rozprávkového lesa – zrealizovanie náučného turistického chodníka, vydanie sprievodného materiálu a prezentácia prostredníctvom ekohier pre 1. stupeň ZŠ.  

Povedali naši grantisti:

„Naše skúsenosti s MaGNeTom sú veľmi dobré, ďakujeme za podporu projektu a p. Ing. Ide Adolfovej za jej neustály úsmev na tvári a dodanie ešte väčšej odvahy do realizácie tábora. Čo sa týka magnetkov si myslíme, že je to „banda“ iniciatívnych mladých ľudí, s neutíchajúcou potrebou sa realizovať a pomáhať druhým, čo veľmi pozitívne oceňujeme.“

Mladí z Brusna, Juraj Badáni

„S MaGNeTom máme len dobré skúsenosti, po všetkých stránkach a sme mu veľmi vďační za pomoc, či už odbornú alebo inú“

YNÍ piatok CREW, Matej Krchňavý

„Pri realizácii projektu sme sa naučili pracovať v tíme a spolupracovať navzájom. Všetko sa nám podarilo zrealizovať, čím sme získali pozitívnu skúsenosť.“

Dobrovoľnícka kampaň 2007, Mirka Víglaská