2005

Druhý ročník programu nadviazal takmer bez prestávky na ten prvý. Podarilo sa nám rozšíriť skupinu o nových členov z rád stredoškolákov a taktiež sa zapojili aj zástupcovia rómskej mládeže. V ročníku 2005/2006 sa všetkých aktivít zúčastňovalo v priemere 11 dobrovoľníkov vo veku 13 – 26 rokov (Ivana Beňadiková, Jozef Volf, Vladimíra Petrincová, Veronika Palovčíková, Róbert Borbély, Marta Šedivcová, Dáša Hrtánková, Zuzana Palajová, Petra Zemančíková, Vierka Pištulová, Petra Švantnerová).

 

Do dňa grantovej uzávierky sa prihlásilo so žiadosťou o podporu 13 mládežníckych verejnoprospešných projektov a podporených ich bolo 7 v celkovej sume 60.000,- Sk.

Podporené projekty 2005/2006
„Lentilky“ – Leňošenie na lavičkách – v obci Badín umiestnili lavičky, na ktorých môžu „klebetiť“ mladí aj starší, domáci aj turisti. 10.000,- Sk
„Štar“ – Aven jekhethane ando ZOO (Poďme spolu do ZOO) – zorganizovali výlet pre deti zo sociálne slabých rodín do ZOO v Bojniciach. Z grantu však nebol hradený samotný výlet, ale materiál na výrobky, ktoré deti zhotovili a predali.Tento spôsob bol pre nich zábavný aj motivačný. 10.000,- Sk.
Róbert Borbély – Obnova „malého múzea na Sliači“ -  skupina mladých nadšencov zmodernizovala panely v múzeu na Sliači, ktoré si sami založili aj spravujú. 10.000,- Sk.
Redakčná rada – Časopis Ľubietovský venček – vytvorili zaujímavý a žánrovo pestrý časopis, ktorý oslovil nielen žiakov školy, ale aj verejnosť a podporil aktivity mladých v samotnej tvorbe (literárnej aj výtvarnej). 7.400,- Sk  
Andrea Handlovská – Oddychová zóna – žiaci si vytvorili na svojej škole oddychovú zónu, kde môžu počas prestávok a po vyučovaní zložiť svoje unavené telá. 7.000,- Sk.  
Mladí z Brusna – Letný dobrovoľnícky kresťanský tábor splnených snov Brusno – dobrovoľníci zorganizovali letný tábor, ktorého nosnou témou bol boj dobra a zla a plnenie snov detí. 7.800,- Sk.  
Spoločenstvo Zdravas – Evanjelizačná akcia so skupinou Heaven Shore – v septembri zorganizovali mladí veriaci koncert otvorený pre všetkých priaznivcov kresťanskej hudby v Banskej Bystrici, predovšetkým však pre mládež. 7.800,- Sk

 

Povedali naši grantisti:

„ Toto je náš prvý projekt. S finančnými prostriedkami sme boli veľmi spokojný aj z ich okamžitým hotovostným vyplatením. Sme radi, že Komunitná nadácia Zdravé mesto zastrešuje práve takéto verejnoprospešné projekty. Projekt sa nám podarilo zrealizovať podľa našich očakávaní, dokonca výsledok až prevýšil naše očakávania. Dobrá bola aj účasť dobrovoľníkov a ich ochota pomôcť.“

Róbert Borbély, Obnova „malého múzea na Sliači

 

„ Spolupráca s MaGNeT bola veľmi dobrá. Vážime si ich záujem, pretože osobne nás niekoľko krát navštívili.“

Michal Valach? Aven jekhethane ando ZOO

 

„ Sme vďačný MaGNeTu za poskytnutie tohto grantu a je nám ľúto, že granty neposkytuje aj mesto. Veľmi oceňujeme Váš prístup – boli ste vždy k dispozícii a naozaj milí! Takisto sa nám páči jednoduchosť v písaní projektu, naozaj ho zvládne každý.“

Annie Oslancová, Leňošenie na lavičkách