2004/2005

Program MaGNeT vznikol v máji 2004 a vo svojom prvom ročníku 2004/2005 sme z neho podporovali projekty neformálnych skupín mladých ľudí v Banskej Bystrici do výšky 3.000,- Sk. Uzávierka bola 16.12.2004. Prihlásilo sa 5 projektov a podporené boli 3 v sume 7.350 ,- Sk.

Všetko sa dialo vďaka podpore Americkej ambasády.

Prvými dobrovoľníkmi boli Katarína Kuráková, Michaela Ťavodová, Robo Rogožník, Vlaďka Petrincová, Ivana Beňadiková, Jozef Volf a Ida Adolfová.

 

 

 

Podporené projekty 2004/2005

101/05 Dobrovoľníci o.z. Integra (15 dobrovoľníkov) - Informačno-prevenčné letáky pre mladých - 2.800,- Sk

Cieľom projektu bolo vytlačiť a distribuovať informačno - prevenčné letáky (5000 ks) o Hnutí zjednotenia (Cirkev zjednotenia) a špeciálnych náborových centrách CARP (Vysokoškolské združenie pre výskum princípov) v BB pod názvom mesto Zion a tým zlepšiť informovanosť mladých ľudí, nakoľko najviac ohrození psychickou manipuláciou sú ľudia vo veku 17 –24 rokov. Za cieľovú skupinu si určili 5.000 študentov SŠ a VŠ v Banskej Bystrici.

102/05 Zufaltrack (20 dobrovoľníkov) - Pomôžme si v núdzi - 3.000,- Sk

Dobrovoľníci sa zamerali na pomoc pri úprave a značení turistických chodníkov, úprava zjazdovky, čistenie lesa na Čertovom plese a okolia chaty M.R.Štefánika v Nízkych Tatrách počas 4 dní.

103/05 Redakčná rada časopisu (13 ľudí) -Vydávanie študentského časopisu Endorfín - 1.350,- Sk

Vydanie študentského časopisu, ktorí pripravujú študenti Strednej zdravotníckej školy v BB pre cca 500 ľudí.