História

Ročník 2011/2012

V 11. grantovom ročníku programu sa udiali zmeny. Zmenili sme napríklad názov na YouthBank MaGNeT, vekovú hranicu dobrovoľníkov sme upratali na 15-30 rokov. A o všetkom rozhodovali ženy.

2010/2011

Šport od A po Z pod jednou strechou

 

Cieľom projektu bol nákup športového náradia na zariadenie si cvičebnej miestnosti a umožniť dievčatám a ženám z Ponickej Huty, stretávať sa spolu, odreagovať sa, zrelaxovať a vytvoriť podmienky, aby aj pri takejto aktivite mali k sebe bližšie a vzájomne sa spoznávali. 

2009/2010

Naučme sa hospodáriť

2008/2009

V piatom ročníku programu MaGNeT v Banskej Bystrici a vo Zvolene tvorili skupinu dobrovoľníkov 4 mladí ľudia, ktorí vytvorili fungujúci tím a boli schopní realizovať grantový program. Z tohto počtu boli dve dobrovoľníčky skúsené a dvaja dobrovoľníci noví. Podarilo sa podporiť 6 projektov neregistrovaných skupín mladých ľudí v celkovej výške 2.005,- €.

2007/2008

 

 

2006/2007

V roku 2007 sme program rozšírili na mesto Zvolen, kde prebehol nábor dobrovoľníkov a prvá grantová uzávierka.

2005

2004/2005

Program MaGNeT vznikol v máji 2004 a vo svojom prvom ročníku 2004/2005 sme z neho podporovali projekty neformálnych skupín mladých ľudí v Banskej Bystrici do výšky 3.000,- Sk. Uzávierka bola 16.12.2004. Prihlásilo sa 5 projektov a podporené boli 3 v sume 7.350 ,- Sk.

Všetko sa dialo vďaka podpore Americkej ambasády.